Nhiệt độ toàn cầu có thể tăng vượt ngưỡng 1,5 độ C

Nhiệt độ toàn cầu có thể tăng vượt ngưỡng 1,5 độ C

10/12/2023
Lượt xem: 121