Nhiều hoạt động diễn ra sôi nổi tại ngày sách và văn hóa đọc lần thứ II năm 2023

Nhiều hoạt động diễn ra sôi nổi tại ngày sách và văn hóa đọc lần thứ II năm 2023

28/04/2023
Lượt xem: 1068

Kỷ niệm Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, các trường học, thư viện, đơn vị phát hành sách triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa với thông điệp: “Sách: Nhận thức - Đổi mới - Sáng tạo” và “Sách cho tôi, cho bạn”. Hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2, các đơn vị cũng đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm lan tỏa văn hóa đọc đến mọi tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú.