Nhiều hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” năm 2023

Nhiều hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” năm 2023

28/06/2023
Lượt xem: 470

Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023 với chủ đề “Phòng chống ma túy quyết liệt - hiệu quả - nâng cao trách nhiệm chủ động phối hợp vì một cộng đồng sạch ma túy”, Tỉnh đoàn Bình Dương đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6. Qua những hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên và người dân về hậu quả, tác hại của ma túy đối với đời sống xã hội; Đồng thời thông tin, tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức pháp luật trong phòng, chống tội phạm, ma túy cho các cán bộ Đoàn, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên trong toàn tỉnh, đồng thời tiếp tục, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác phòng, chống ma túy của các cấp bộ Đoàn tỉnh Bình Dương.