Nhiều nơi không còn đất để tiêu hủy lợn bệnh

Nhiều nơi không còn đất để tiêu hủy lợn bệnh

13/05/2019
Lượt xem: 121

Số lượng lợn nhiễm bệnh dịch tả châu Phi không ngừng tăng đã gây áp lực lớn cho các địa phương trong việc tìm kiếm quỹ đất chôn lấp, tiêu hủy lợn bệnh.