Nhiều ý nghĩa tích cực từ việc nâng hạng hệ số tín nhiệm của Việt Nam

Nhiều ý nghĩa tích cực từ việc nâng hạng hệ số tín nhiệm của Việt Nam

12/04/2019
Lượt xem: 148

S&P đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ Việt Nam, ghi nhận những cải cách nền tảng thế chế của Việt Nam dựa trên cải thiện nhất quán, mạnh mẽ của kinh tế vĩ mô và ổn định chính trị tiếp tục. S&P đánh giá Việt Nam là nước có thu nhập thuộc nhóm trung bình thấp nhưng nền kinh tế tăng trưởng nhanh và có cơ cấu đa dạng. S&P cũng đưa ra dự báo GDP bình quân đầu người thực của Việt Nam sẽ đạt mức 5,7%/năm từ nay đến năm 2022. Đây là con số cao hơn mức trung bình của các nước có mức thu nhập tương đồng.