Nhóm Bình Dương Xanh chung tay bảo vệ môi trường

Nhóm Bình Dương Xanh chung tay bảo vệ môi trường

14/07/2023
Lượt xem: 328

Nhiều tháng nay, tranh thủ thời gian rảnh rỗi, hàng chục công nhân lao động trẻ không ngại khó, ngại khổ, tự nguyện cùng nhau dọn sạch nhiều bãi rác hay dầm mình dưới kênh đen vớt rác, cố gắng chung tay xây dựng tỉnh Bình Dương xanh hơn, sạch hơn. Đó là những hoạt động đẹp vì môi trường của Nhóm Bình Dương Xanh.