Nhóm G20 ủng hộ giải pháp hai nhà nước cho vấn đề Israel–Palestine

Nhóm G20 ủng hộ giải pháp hai nhà nước cho vấn đề Israel–Palestine

23/02/2024
Lượt xem: 96