Những dấu ấn chặng 3 - Giải xe đạp Truyền hình Bình Dương mở rộng lần thứ VI năm 2019 - Cúp Tôn Đại Thiên Lộc

Những dấu ấn chặng 3 - Giải xe đạp Truyền hình Bình Dương mở rộng lần thứ VI năm 2019 - Cúp Tôn Đại Thiên Lộc

24/07/2019
Lượt xem: 524

Điểm lại những dấu ấn của chặng 3 - từ Thành phố mới tỉnh Bình Dương đi Thành phố Tân An tỉnh Long An và tình hình bảng sắp sau 3 chặng đua.