Những kết quả nổi bật qua 10 năm xây dựng mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới

Những kết quả nổi bật qua 10 năm xây dựng mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới

13/12/2019
Lượt xem: 307

Qua 10 năm thực hiện, các cấp, các ngành, các địa phương đã nỗ lực triển khai đồng bộ Chương trình xây dựng nông thôn mới với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, gắn kết hài hòa với lộ trình phát triển đô thị của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố. Đặc biệt, việc đầu tư phát triển các công trình hạ tầng quan trọng như giao thông, điện, nước… đã tạo thuận lợi trong kết nối, thu hẹp khoảng cách giữa các trung tâm đô thị với các vùng nông thôn của tỉnh; góp phần tạo động lực trong công tác xây dựng nông thôn mới; làm tiền đề để Bình Dương trở thành một trong 08 tỉnh, thành phố hoàn thành 100% xã nông thôn mới, với 46/46 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:
- Website: 
www.btv.org.vnwww.btv.vnwww.btv.com.vn
- App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)
- Facebook: 
https://www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

- Youtube: www.youtube.com/btvgo

- Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG