Những kỷ vật luôn sống mãi với thời gian

Những kỷ vật luôn sống mãi với thời gian

05/06/2024
Lượt xem: 89

Chương trình QPTD kỳ này, mở đầu là phần tin hoạt động thực hiện nhiệm vụ QS-QP địa phương. Tiếp đến là Ghi nhận về Hội thao Quân sự -Quốc phòng thành phố Tân Uyên năm 2024. Cuối chương trình là phóng sự đề cập đến những kỷ vật còn sống mãi với thời gian. Bây giờ, mời các đồng chí và quý vị theo dõi nội dung chi tiết của chương trình.