Những lợi ích từ việc ký kết thỏa ước lao động tập thể nghành gỗ Bình Dương

Những lợi ích từ việc ký kết thỏa ước lao động tập thể nghành gỗ Bình Dương

09/07/2019
Lượt xem: 377

Tháng 6 vừa qua, tại Bình Dương đã diễn ra chương trình Tọa đàm về Xây dựng quan hệ lao động trong tình hình mới. Chương trình đã diễn ra lễ ký kết thỏa ước lao động tập thể với nhóm doanh nghiệp chế biến gỗ Bình Dương. Có 16 doanh nghiệp (DN) chế biến gỗ tham gia ký kết thỏa ước với nội dung hướng đến xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp; chăm lo và bảo vệ quyền lợi của người lao động được đảm bảo tốt hơn. Qua đó, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của DN phát triển bền vững.