Những mô hình chăn nuôi heo hướng hữu cơ

Những mô hình chăn nuôi heo hướng hữu cơ

07/06/2019
Lượt xem: 692

Trong xu hướng phát triển chăn nuôi hiện nay, trước những thách thức hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện, ngành chăn nuôi nước ta cần tích cực ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến nhằm nâng cao năng suất vật nuôi, hạ giá thành sản phẩm vật nuôi để đủ sức cạnh tranh, đặc biệt tạo ra những sản phẩm chăn nuôi mới chất lượng cao thì chăn nuôi hữu cơ là con đường tất yếu và là chìa khoá của sự thành công.