Những ý kiến của thí sinh sau môn thi đầu tiên

Những ý kiến của thí sinh sau môn thi đầu tiên

25/06/2019
Lượt xem: 217

Kêt thúc môn thi, đề thi được nhiều thí sinh nhận định là không quá khó, không đánh đố học sinh và có tính phân hóa rõ. Cấu trúc đề quen thuộc gồm 2 phần là đọc hiểu và làm văn. Về phần đọc hiểu khá hay, phần ngữ liệu thú vị, các câu hỏi thể hiện đc các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng đều được thực hiện tốt, linh hoạt. Đặc biệt câu đọc hiểu có khả năng khơi gợi, có cảm xúc, không nặng thuyết lý, răn dạy. Đề Văn không chỉ giải quyết việc thi cử, mà còn đặt ra vấn đề nhân sinh đối với học sinh.