Nỗ lực phục chế những bức tượng 350 tuổi ở tu viện Val-de-Grace cổ kính

Nỗ lực phục chế những bức tượng 350 tuổi ở tu viện Val-de-Grace cổ kính

12/04/2019
Lượt xem: 138

Tu viện Val-de-Grace phong cách Ba Rốc được xây dựng từ năm 1645 theo lệnh của Hoàng Hậu Anne, vợ của vua Louis 13 của Áo như một lời cảm ơn khi con trai bà là hoàng tử Louis 14 chào đời.