Nữ tướng Nguyễn Thị Định - Tập 2: Vượt trùng dương

Nữ tướng Nguyễn Thị Định - Tập 2: Vượt trùng dương

03/03/2017
Lượt xem: 1873

Vào thời điểm mở ra cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ, nữ tướng Nguyễn Thị Định bị thực dân Pháp đày ở nhà lao Bà Rá. Ở trong tù do bị bệnh nên bà được trở về quê và chịu sự quản thúc của chính quyền địa phương. Năm 1944, bà bắt liên lạc được với tổ chức cách mạng rồi tiếp tục hoạt động. Năm 1946, bà là người phụ nữ Nam bộ có mặt trong đoàn đại biểu miền Nam ra Hà Nội gặp Bác Hồ.  Tuy còn ít tuổi nhưng nhờ có ý chí kiên cường, lòng yêu nước mãnh liệt, lại nhiều mưu trí nên bà được Đảng và Bác Hồ phân công nhiệm vụ chở chuyến vũ khí từ Trung ương chi viện vào Nam theo đường biển. Từ đó tên tuổi của bà đỏ thắm “đường Hồ Chí Minh trên biển”.