Nữ tướng Nguyễn Thị Định - Tập 3: Ngọn đuốc Đồng Khởi

Nữ tướng Nguyễn Thị Định - Tập 3: Ngọn đuốc Đồng Khởi

10/03/2017
Lượt xem: 1719

Cuộc Đồng Khởi lịch sử của 3 Cù Lao Bến Tre đã làm sáng lên chân lý vĩnh cửu về sức mạnh bách chiến bách thắng nhân dân: Khi có đường lối đấu tranh cách mạng thích hợp thì nhân dân sẽ hưởng ứng và góp phần sáng tạo phương pháp cách mạng. Ngày nay, thật khó mà tưởng tượng nổi sức mạnh dũng mãnh của các các vũ khí thô sơ dám chống lại các vũ khí hiện đại. Và càng khó tin hơn nữa khí vũ khí phổ biến hơn hết đó chính là ngọn đuốc lá dừa, là ánh lửa cách mạng, là tiếng trống, tiếng mõ, tiếng thanh la, tiếng ống lói hòa trong tiếng thét của những người nông dân.