Ổn định việc làm cho người lao động

Ổn định việc làm cho người lao động

25/09/2022
Lượt xem: 100

Bên cạnh việc thúc đẩy cải cách hành chính và thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, tỉnh Bình Dương cũng đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến việc làm, nỗ lực kết nối cung cầu thị trường lao động.