Pháp nêu điều kiện rút quân khỏi Syria

Pháp nêu điều kiện rút quân khỏi Syria

11/01/2019
Lượt xem: 172

Khi được hỏi về các bước mà các lực lượng Pháp dự định áp dụng sau khi Mỹ rút quân, người đứng đầu ngành ngoại giao Pháp giải thích rằng cuộc hòa đàm chính trị ở Syria sẽ là điều kiện tiên quyết cho sự ra đi của Pháp.