Phật giáo Sông Bé – Bình Dương: giá trị đời sống văn hóa tinh thần của người dân

Phật giáo Sông Bé – Bình Dương: giá trị đời sống văn hóa tinh thần của người dân

12/05/2023
Lượt xem: 481

Trải qua 40 năm hình thành và phát triển, Phật giáo Sông Bé – Bình Dương đã tác động đến nhiều mặt trong đời sống tinh thần của người dân, đó là từ suy nghĩ, đạo đức, phong tục và tập quán để mọi người cùng hướng đến với lối sống chan hòa, yêu thương, đùm học giúp đỡ lẫn nhau, vị tha, hướng thiện tạo nên sự gắn kết giữa đời và đạo góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của dân tộc.