Phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước - Kiên trì, bền bỉ, linh hoạt, sáng tạo

Phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước - Kiên trì, bền bỉ, linh hoạt, sáng tạo

11/02/2024
Lượt xem: 355
  • PHÁT TRIỂN ĐẢNG TRONG DOANH NGHIỆP NGOÀI NHÀ NƯỚC  KIÊN TRÌ, BỀN BỈ, LINH HOẠT, SÁNG TẠO

Loại hình: Truyền hình

Thể loại: Phóng sự tài liệu

Thời lượng:  20 phút

Nhóm thực hiện: Bích Lan – Ngọc Ẩn - Việt Hà