Philippines thông qua việc gia hạn thiết quân luật tại Mindanao

Philippines thông qua việc gia hạn thiết quân luật tại Mindanao

24/07/2017
Lượt xem: 653

Trong phiên họp chung đặc biệt của lưỡng viện Quốc hội kéo dài 7 giờ đồng hồ, tổng cộng có 261 nghị sĩ tán thành gia hạn thiết quân luật tại Mindanao đến ngày 31/12, chiếm hơn 2/3 trong tổng số hơn 300 nghị sĩ lưỡng viện.

Kết quả này không nằm ngoài dự đoán do đảng của Tổng thống Duterte chiếm đa số tại cả Thượng viện lẫn Hạ viện.