Phim trên BTV1 ngày 12/11/2016

Phim trên BTV1 ngày 12/11/2016

14/11/2016
Lượt xem: 723

Phim trên BTV1 ngày 12/11/2016:

 Phim Khát Vọng Đen Tối lúc 7h05.

- Phim Sỏi Đá Cũng Biết Yêu lúc 8h55.

- Phim Tình Yêu Và Vật Chất lúc 12h00.

- Phim Tình Chị Duyên Em lúc 13h00.

- Phim Đột Kích lúc 14h30.