Phim trên BTV1 ngày 14/11/2016

Phim trên BTV1 ngày 14/11/2016

14/11/2016
Lượt xem: 1147

Phim trên BTV1 ngày 14/11/2016:

 Phim Khát Vọng Đen Tối lúc 7h05.

- Phim Ranh Giới Định Mệnh lúc 10h35.

- Phim Tình Yêu Và Vật Chất lúc 12h00.

- Phim Tình Chị Duyên Em lúc 13h00.

- Phim Quyến Rũ lúc 17h35.