Phim trên BTV1 ngày 21/11/2016

Phim trên BTV1 ngày 21/11/2016

22/11/2016
Lượt xem: 806

Phim trên BTV1 ngày 21/11/2016: 

- Phim Khát Vọng Đen Tối lúc 7h05.

- Phim Ranh Giới Định Mệnh lúc 10h35.

- Phim Tình Yêu và Vật Chất lúc 12h00.

- Phim Tình Chị Duyên Em lúc 13h00.

- Phim Quyến Rũ lúc 17h30.