Phim trên BTV2  Thứ ba, ngày 16-05-2023

Phim trên BTV2 Thứ ba, ngày 16-05-2023

15/05/2023
Lượt xem: 149
Giờ PSChuyên mụcTên chương trình
5:15 Phim Colombia Những chị em gái nhà Calle - Tập 58
8:00 Phim ngắn Hạt giống tâm hồn - tập 27
9:35 Phim Colombia Dòng sông đam mê - Tập 55
11:30 Phim Việt Nam Hổng cần đàn ông- Tập 8
13:00 Phim Singapore Điểm nhập cảnh- Tập 52
16:00 Phim Colombia Những chị em gái nhà Calle - Tập 59
18:00 Phim Hàn Quốc Đánh tráo số phận - Tập 6
19:00 Phim Hàn Quốc Thức tỉnh- Tập 22
20:05 Phim ngắn Hạt giống tâm hồn - tập 28
21:00 Phim Việt Nam Bản kê số phận- Tập 1