Phong cách ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phong cách ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh

29/12/2016
Lượt xem: 2665

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trải qua bao thăng trầm, với các tình huống phức tạp phải giải quyết. Người đã gặp gỡ, tiếp xúc từ đồng bào trong nước đến bạn bè quốc tế, từ những lãnh tụ hàng đầu của cách mạng thế giới đến những tên thực dân cáo già quỷ quyệt, tùy theo đối tượng và hoàn cảnh mà Người có cách ứng xử phù hợp. Sự chủ động đó vừa tự nhiên, bình dị, chân thành, vừa ân cần tế nhị, được thể hiện hết sức sinh động và phong phú trong phong cách ứng xử, để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân Việt Nam cũng như bạn bè quốc tế.