Phòng cháy chữa cháy (Chương trình ngày 12/11/2018)

Phòng cháy chữa cháy (Chương trình ngày 12/11/2018)

12/11/2018
Lượt xem: 665

Chương trình PCCC trên BTV ngày 12/11/2018 gồm các nội dung sau:

- Chuyển biến trong công tác PCCC ở các doanh nghiệp ngành gỗ

- An toàn PCCC tại nhà trọ

- Hướng dẫn gọi 114