Phòng cháy chữa cháy (Chương trình ngày 15/05/2017)

Phòng cháy chữa cháy (Chương trình ngày 15/05/2017)

16/05/2017
Lượt xem: 2033

Nội dung chương trình Phòng Cháy Chữa Cháy trên BTV ngày 15/5/2017:

- Tin hoạt động phòng cháy chữa cháy của tỉnh trong tuần.

- Đảm bảo an toàn PCCC tại các cơ sở kinh doanh nhà trọ.

- Nguy cơ cháy nổ vẫn còn tiềm ẩn và những khuyến cáo...