Phòng cháy chữa cháy (Chương trình ngày 15/10/2018)

Phòng cháy chữa cháy (Chương trình ngày 15/10/2018)

15/10/2018
Lượt xem: 746

Chương trình PCCC trên BTV ngày 15/10/2018 gồm các nội dung sau:

- Bình Dương phát huy hiệu quả phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy 

- Công tác PCCC tại Khách sạn Becamex thành phố mới Bình Dương