Phòng cháy chữa cháy (Chương trình ngày 21/8/2017)

Phòng cháy chữa cháy (Chương trình ngày 21/8/2017)

21/08/2017
Lượt xem: 2666

Chương trình Phòng cháy chữa cháy ngày 21/08/2017 gồm các nội dung sau:


 - Tin tức

- Phóng sự Công tác phòng cháy chữa cháy tại các tổng kho trong khu Công nghiệp Sóng Thần

- Diễn tập chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại trường THPT Tân Phước Khánh