Phòng cháy chữa cháy (Chương trình ngày 24/7/2017)

Phòng cháy chữa cháy (Chương trình ngày 24/7/2017)

25/07/2017
Lượt xem: 1179

Chương trình Phòng Cháy Chữa Cháy trên BTV gồm các nội dung sau:

- Tin tức

- Tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ từ các cửa hàng kinh doanh gas trong khu dân cư

- Công tác phòng cháy chữa cháy tại một cơ sở nệm mút