Phòng cháy chữa cháy (Chương trình ngày 3/09/2018)

Phòng cháy chữa cháy (Chương trình ngày 3/09/2018)

05/09/2018
Lượt xem: 684

Chương trình Phòng cháy chữa cháy ngày 3/09/2018 trên BTV ngày 3/09/2018 gồm các nội dung sau:

- Bình Dương đẩy mạnh phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường do cháy nổ

- Hướng dẫn gọi 114