Phòng cháy chữa cháy (Chương trình ngày 6/08/2018)

Phòng cháy chữa cháy (Chương trình ngày 6/08/2018)

08/08/2018
Lượt xem: 532

Chương trình Phòng cháy chữa cháy trên BTV ngày 6/08/2018 gồm các nội dung sau:

- Trang bị kỹ năng PCCC và thoát nạn cho học sinh - vấn đề cần được quan tâm

- Công tác PCCC tại một cửa hàng kinh doanh bảo dưỡng xe máy