Phòng cháy chữa cháy (Ngày 8/06/2019)

Phòng cháy chữa cháy (Ngày 8/06/2019)

07/06/2019
Lượt xem: 367

Nội dung chương trình Phòng cháy chữa cháy ngày 8/06/2019:

- Nâng cao ý thức PCCC từ tháng hành động ATVSLĐ năm 2019

- An toàn PCCC tại các trụ sở cơ quan làm việc

- Hướng ẫn sử dụng bình chữa cháy