Phục hồi chức năng sau tai biến (PLTTSKCS ngày 25/01/2019)

Phục hồi chức năng sau tai biến (PLTTSKCS ngày 25/01/2019)

30/01/2019
Lượt xem: 394

Tư vấn: Bác sĩ CKI PHCN Vũ Ngọc Thành
Trưởng Khoa PHCN - Bệnh viện Quốc tế Becamex Bình Dương