Quân đoàn 4 - Binh đoàn Cửu Long anh hùng- Tập 1: Quả đấm thép miền Đông Nam Bộ

Quân đoàn 4 - Binh đoàn Cửu Long anh hùng- Tập 1: Quả đấm thép miền Đông Nam Bộ

24/07/2017
Lượt xem: 797

Quân đoàn 4 ra đời ngày 20/7/1974 tại miền Đông Nam Bộ. Quân đoàn 4 được hợp thành từ các sư đoàn bộ binh 9, 7 và nhiều đơn vị dày dạn kinh nghiệm đã từng lập chiến công lớn ở thị xã Đồng Xoài, Dầu Tiếng, Bàu Bàng, đường 13, Tết Mậu Thân.