Quân đoàn 4 - Binh đoàn Cửu Long anh hùng - Tập 2: Bản hùng ca Phước Long

Quân đoàn 4 - Binh đoàn Cửu Long anh hùng - Tập 2: Bản hùng ca Phước Long

24/07/2017
Lượt xem: 824

Trận đánh Phước Long diễn ra liên tục 25 ngày đêm và kết thúc vào lúc 17h ngày 6/1/1975 . Đây là trận đánh mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng  bằng việc quân ta giải phóng hoàn toàn huyện Phước Long, một địa bàn chiến lược quan trọng, chỉ cách Sài Gòn trên 100km.