Quốc hội thông qua 2 dự thảo nghị quyết, 3 dự luật và thảo luận  Dự án luật Giáo dục Đại học

Quốc hội thông qua 2 dự thảo nghị quyết, 3 dự luật và thảo luận Dự án luật Giáo dục Đại học

13/06/2018
Lượt xem: 223