Quốc hội thông qua Luật thi hành án hình sự (Sửa đổi)

Quốc hội thông qua Luật thi hành án hình sự (Sửa đổi)

14/06/2019
Lượt xem: 203

Sáng 14/6, tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội họp phiên toàn thể hội trường, biểu quyết thông qua Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) với 91,53% đại biểu Quốc hội tán thành.

Luật gồm 16 chương, 207 điều quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục, tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, người có thẩm quyền trong thi hành bản án, quyết định về hình phạt tù, tử hình, cảnh cáo, cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, quản chế, trục xuất, tước một số quyền công dân, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, án treo, tha tù trước thời hạn có điều kiện, hình phạt đình chỉ hoạt động có thời hạn, đình chỉ hoạt động vĩnh viễn, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định, cấm huy động vốn, biện pháp tư pháp; quyền, nghĩa vụ của người, pháp nhân thương mại chấp hành án hình sự, biện pháp tư pháp; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong thi hành án hình sự, biện pháp tư pháp. Sau khi được Quốc hội thông qua, Luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2020.