Quy định mới về an ninh trật tự trong lĩnh vực kinh doanh có điều kiện

Quy định mới về an ninh trật tự trong lĩnh vực kinh doanh có điều kiện

15/12/2016
Lượt xem: 2199

Ngày 01/07/2016 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện (“Nghị định 96”) thay thế Nghị định số 52/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ (“Nghị định 52”) và Nghị định số 72/2009/NĐ-CP ngày 03/9/2009 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.