Rèn luyện để trở thành người thợ giỏi

Rèn luyện để trở thành người thợ giỏi

22/01/2019
Lượt xem: 293

Tấm gương em Phan Nhất Thắng
Sinh viên Trường Cao Đẳng Việt Nam - Hàn Quốc, Bình Dương