San Sẻ Yêu Thương - Hoàn cảnh bà Ngô Thị Quyên (Ấp Bàu Cây Cám, xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng, BD)

San Sẻ Yêu Thương - Hoàn cảnh bà Ngô Thị Quyên (Ấp Bàu Cây Cám, xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng, BD)

02/05/2019
Lượt xem: 232

Bà Quyên 1 mình sống trong căn nhà tình thương, bị suy tim hở van tim ba lá. Hàng ngày, bà Quyên phải đi bốc mũ đất kíếm sống, không đủ tiền mua thuốc, không giấy tờ tuỳ thân nên không được trợ cấp hộ nghèo.