Sản xuất nông nghiệp hữu cơ – Hướng đi cần thiết cho nông nghiệp sạch

Sản xuất nông nghiệp hữu cơ – Hướng đi cần thiết cho nông nghiệp sạch

24/08/2021
Lượt xem: 797

Sản xuất nông nghiệp hữu cơ nhằm tạo ra nông sản an toàn, có giá trị dinh dưỡng cao, mang lại lợi ích đối với sức khỏe con người, góp phần cải tạo, bảo vệ  môi trường và phát triển bền vững nền kinh tế. Ðây là chủ trương lớn, gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và phát huy tiềm năng thế mạnh của các vùng, miền và địa phương trên cả nước. Chương trình Nông thôn ngày mới trên BTV tuần này đề cập đến một số mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ và những chính sách khuyến khích đầu tư nông nghiệp hữu cơ tại Bình Dương.

Mời các bạn xem các chương trình “Nông thôn ngày mới” khác tại địa chỉ: http://btv.org.vn/video/nong-thon-ngay-moi

Mời quý vị và các bạn xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:

Website: www.btv.org.vn, www.btv.vn, www.btv.com.vn

App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)

Facebook: www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

Youtube: www.youtube.com/btvgo

Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG