Sáng mãi phẩm chất bộ đội cụ Hồ

Sáng mãi phẩm chất bộ đội cụ Hồ

27/11/2017
Lượt xem: 672

Là một người lính Phòng không Không binh với hơn 21 năm cống hiến, người cựu chiến binh năm nào vẫn không ngừng nghỉ khi tuổi đã cao, ông lại tìm tòi, tạo việc làm cho thanh niên tại địa phương, ngoài ra ông còn giúp đở, đồng hành cùng các cựu chiến binh và bà con có hoàn cảnh khó khăn, ông là cựu chiến binh Ông Nguyễn Văn Trí, Cựu chiến binh phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An - Bình Dương.