Sau 15 năm thực hiện chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Sau 15 năm thực hiện chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Bình Dương

30/10/2017
Lượt xem: 557

Giai đoạn 2002-2017, các chương trình tín dụng xã hội ở Bình Dương đã góp phần tích cực trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Bình Dương cùng với 4 tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh đã thành lập được 1.599 tổ tiết kiệm và vay vốn, trải đều khắp 91 xã, phường, thị trấn. Doanh số cho vay sau 15 năm là 3.853 tỷ đồng.