Sống mãi tấm gương người lính cụ Hồ

Sống mãi tấm gương người lính cụ Hồ

02/01/2018
Lượt xem: 455

Tấm gương cựu chiến binh Phạm Văn Phơn - Khu phố Nội Hóa 2, thị xã Dĩ An tỉnh Bình Dương.