Sotheby sắp bán đấu giá một trong những bản thảo viết tay quý hiếm của bộ truyện  Harry Potter  tại Lon Don

Sotheby sắp bán đấu giá một trong những bản thảo viết tay quý hiếm của bộ truyện Harry Potter tại Lon Don

12/12/2016
Lượt xem: 669