Sư đoàn 7, Quân đoàn 4 ra quân huấn luyện năm 2024

Sư đoàn 7, Quân đoàn 4 ra quân huấn luyện năm 2024

01/03/2024
Lượt xem: 202