Tân Uyên - 4 xã lên phường

Tân Uyên - 4 xã lên phường

22/10/2019
Lượt xem: 408

Cùng với đầu tư nâng chất các tiêu chí của đô thị loại III, thị xã Tân Uyên cũng tập trung nguồn lực đầu tư 4 xã lên phường. Hiện nay, Tân Uyên đã hoàn thành thủ tục trình Bộ Nội vụ thẩm định Đề án thành lập 4 phường gồm: Vĩnh Tân, Hội Nghĩa, Phú Chánh, Tân Vĩnh Hiệp.

Với vị trí nằm sát thành phố mới Bình Dương, gần các khu cụm công nghiệp, xã Phú Chánh có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội lan tỏa đến các xã phường của thị xã Tân Uyên. Hiện nay, tình hình phát triển kinh tế xã hội của Phú Chánh đạt nhiều kết quả tích cực. Kinh tế phát triển theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp-xây dựng, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Trên địa bàn có cụm công nghiệp Phú Chánh 1 với 30 công ty đang hoạt động. Lĩnh vực thương mại-dịch vụ phát triển mạnh. Xã có 1 chợ và 487 cơ sở, hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động, đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm tiêu dùng của nhân dân. Cùng với đó, Phú Chánh được tỉnh, thị xã huy động mọi nguồn lực xây dựng hạ tầng đồng bộ, thực hiện các dự án về chỉnh trang đô thị. Các tuyến đường giao thông chính được đầu tư mở rộng. Địa phương cũng đã duy tu, sửa chữa nhiều tuyến đường giao thông nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân. Đầu tư hạ tầng được đẩy mạnh, quản lý đô thị, nếp sống văn minh đô thị chuyển biến rõ nét, tốc độ đô thị hóa nhanh, việc thành lập phường Phú Chánh là phù hợp với quá trình phát triển đô thị của Tân Uyên.

Là địa phương có sự phát triển kinh tế vượt bậc, Hội Nghĩa cũng đang tập trung đầu tư phát triển kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp-xây dựng, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Trên địa bàn có 68 doanh nghiệp đang hoạt động với nhiều ngành nghề. Toàn xã có 2 chợ và hơn 1.570 cơ sở, hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động với nhiều mặt hàng tiêu dùng phong phú. Mật độ dân cư tập trung cao, nguồn thu từ phi nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong nguồn thu ngân sách địa phương. Nổi bật về cơ sở hạ tầng, các tuyến đường giao thông chính như ĐT 746, ĐT 747 được đầu tư mở rộng. Đường giao thông nông thôn được địa phương đầu tư hoàn thiện. Bộ mặt đô thị được chỉnh trang và cải thiện đáng kể, là yếu tố thuận lợi cho việc phát triển lên phường.

Hiện nay, 4 xã Vĩnh Tân, Hội Nghĩa, Phú Chánh, Tân Vĩnh Hiệp đều là các cửa ngõ của thị xã kết nối với các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh Bình Dương. 4 xã đều có tốc độ phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ và đô thị hóa cao, hạ tầng đô thị, quy mô dân số đáp ứng tiêu chuẩn thành lập phường.

Việc đầu tư 4 xã lên phường sẽ mở ra nhiều cơ hội phát huy tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế xã hội, đô thị của thị xã Tân Uyên, tiếp tục đưa địa phương phát triển năng động trong chặng đường mới.