Tăng cường công tác tuyên truyền và vận động giáo dân trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng

Tăng cường công tác tuyên truyền và vận động giáo dân trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng

09/03/2024
Lượt xem: 129